I. Introducere

JORIS IDE S.R.L. (cu sediul în Buziaș, Str. Principală, nr.58, Jud. Timiș, România, având cod de identificare fiscală RO14208541, fiind înregistrată la Registrul Comerțului J35/1084/2001, denumită în continuare „JORIS IDE”) este operator al datelor personale transmise prin intermediul acestui site. Site-ul este găzduit (hosting provider) de web-serverul mxhost.ro. Precizăm că nu vom solicita ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani. JORIS IDE se angajează să respecte confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dvs. ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă. Această notă de confidențialitate descrie politicile și practicile JORIS IDE privind colectarea și utilizarea datelor dvs. personale și vă stabilește drepturile de confidențialitate. Confidențialitatea informațiilor este o responsabilitate permanentă și, prin urmare, vom actualiza din când în când această notificare de confidențialitate pe masură ce vom întreprinde noi practici privind datele cu caracter personal sau vom adopta noi politici de confidențialitate. În ceea ce privește prelucrarea datelor bazate pe consimțământ (după cum este descris mai jos), vă vom notifica orice modificare și vom solicita consimțământul dvs. suplimentar.

II. Contextul legislativ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile GDPR. Pentru mai multe detalii privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privește toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Adresa de e-mail la care puteți contacta responsabilul cu protecția datelor este: gdpr@joriside.ro

IV. Cum colectăm și folosim (procesăm) informațiile dvs. personale

1. Informații personale pe care ni le oferiți: Putem colecta, stoca și utiliza următoarele tipuri de date personale: a) informații despre computerul dvs. și despre vizitele și utilizarea acestui site web (inclusiv adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările de pagina și căile de navigare ale site-ului); b) informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați Formularul de contact (inclusiv informațiile dvs. de contact); c)informațiile pe care ni le furnizați în scopul de a vă abona la notificările prin e-mail și / sau buletine de știri (inclusiv numele și adresa dvs. de e-mail); d) informațiile pe care ni le furnizați atunci când utilizați serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii (inclusiv calendarul, frecvența și modelul utilizării serviciilor); e) informațiile pe care ni le furnizați prin inregistrarea în cadrul Programului JORIS IDE Excellence Partner (VEP); f) informațiile pe care ni le furnizați atunci când ne contactați prin intermediul Info center; g) informațiile conținute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți sau trimiteți prin acest site (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea); h) orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți. 2. Ce se intâmplă dacă nu ne dați datele dvs: Vă puteți bucura de acest site fără a ne furniza datele dvs. personale sau consimțământul dvs. Unele informații personale sunt necesare pentru ca site-ul nostru să vă poată furniza serviciile pe care le-ați achizitionat sau le-ați solicitat și să va autentificați, astfel încât să știm că sunteți dvs. și nu altcineva. Puteți gestiona datele comunicate de dvs. și vă puteți retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing (publicitate). Rețineți că, dacă nu ne dați datele dvs., cel mai probabil nu vom putea comunica cu dvs. și să vă furnizăm serviciile descrise mai jos. 3. Scopurile utilizării datelor dvs. cu caracter personal: Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale pe care le-am colectat de la dvs. sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri pe baza temeiurilor juridice prezentate mai jos: i. Comunicări, bazate pe interesul legitim al JORIS IDE potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR: dacă ne-ati contactat prin intermediul acestui site sau în alt mod, vă putem procesa numele, datele de contact, numărul de telefon, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări. ii. Executarea contractului, potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR: prin achizitionarea de produse JORIS IDE sunteți de acord să deveniți parte la un contract. In acest caz, datele dvs. personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plată (dacă plătiți) vor fi prelucrate de către JORIS IDE în următoarele scopuri: să livram și să reparăm produsele JORIS IDE în acord cu termenii și condițiile contractuale. iii. Securitate, bazată pe interesul legitim al JORIS IDE potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dvs. sau despre dispozitivul dvs., în conformitate cu această notificare de confidențialitate (de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web) pentru a păstra acest site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor JORIS IDE și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

V. Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal

Informațiile pe care le colectăm de la dvs. vor fi prelucrate în Spatiul Economic European. JORIS IDE se străduiește să aplice garanții adecvate pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale în timpul transferului și pentru a le utiliza numai în conformitate cu relatia dvs. cu JORIS IDE și cu practicile descrise în aceasta Politica de confidentialitate. JORIS IDE minimizează riscul pentru drepturile și libertățile dvs., prin faptul că nu colectează sau stochează informații sensibile despre dvs. În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dvs. personale unor clienți (pentru implicarea în afaceri sau pentru a confirma calitatea înaltă a serviciilor noastre), auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale precum: 1. către persoanele noastre împuternicite, în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai JORIS IDE , în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. JORIS IDE va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 2. către JORIS IDE Grup, în cadrul cerințelor noastre de raportare a partenerilor contractuali, care se supune acelorași obligații prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 cu privire la aplicarea măsurilor corespunzătoare de protecție pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 3. în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege 4. în legatură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială 5. pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei). Vom indica în mod clar pentru dvs. fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

VI. Drepturile dvs. GDPR oferă anumite drepturi persoanelor vizate.

Datele dvs. personale sunt stocate de către JORIS IDE pe serverele sale. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dvs. vor fi pastrate pentru o perioadă nelimitată de timp (sau până când consimțământul este revocat), cu excepția cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării. Dacă nu ne-ați furnizat acordul dvs. pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dvs. (numele complet, datele de contact, referințe și note) pentru statistică și necesitățile de raportare sau în măsură justificată pe bază pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim. Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei secțiuni, vom păstra informații și documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal: a) în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege; b) în cazul în care informațiile / documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială; și c) pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

VII. Păstrarea datelor cu caracter personal

Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informațiilor personale pe care le transmiteți prin utilizarea acestui site web, vom menține garanții fizice, tehnice și administrative. Actualizăm și testăm tehnologia noastră de securitate în mod continuu. Restricționăm accesul la datele dvs. personale doar acelor angajați care trebuie să știe acele informații pentru a vă oferi beneficii sau servicii. În plus, instruim angajații noștri cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dvs. Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, vom face totul pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica noastră privind încălcarea datelor cu caracter personal. În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dvs. (de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară), vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere

VIII. Securitatea datelor personale

Este posibil să actualizăm din când în când acest document de informare prin publicarea unei noi versiuni pe acest site web. Având în vedere că legile privind protecția datelor cu caracter personal, interpretările organelor de stat, recomandările autorităților de supraveghere se schimbă și se îmbunătățesc din când în când, se așteaptă ca această notificare privind confidențialitatea și condițiile de utilizare să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fără notificare acest document de informare. Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afișată pe această pagină, astfel încât să fiți conștient de politicile noastre. Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate și termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui site web.

IX. Modificări ale politicii privind confidențialitatea

Acest site poate include hyperlinkuri și detalii despre site-urile web ale unor terțe părți. Nu avem niciun control și nu suntem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

X. Site-urile terțe părți

Așa cum este valabil pentru cele mai multe dintre site-urile web, acest site colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Acestea includ adresele Protocolului Internet (IP), locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui site, de exemplu, paginile vizualizate. Aceste informații sunt utilizate pentru a îmbunătăți acest site web și, datorita acestei îmbunătățiri constante, pentru a servi mai bine utilizatorilor noștri. Adresa dvs. IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe site și pentru a colecta informații demografice, pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora. Acest site utilizează, de asemenea, cookie-uri. Pentru mai multe detalii privind cookie-urile, vă rugăm să accesați Politica de cookie

XI. Despre cookie-uri

Nu putem garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure. În consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți și înțelegeți ca orice informație pe care o transferați către JORIS IDE se face pe propriul dvs. risc. Cu toate acestea, JORIS IDE folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondență. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor. Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare site web, serviciu sau utilizator se intercalează. În aceste situații, obiectivele noastre sunt să ne mișcăm repede pentru a izola problema, pentru a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și pentru a minimiza neplăcerile utilizatorilor noștri. Daca este necesar, JORIS IDE va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în site-ul JORIS IDE.

XII. Securitatea site-ului

Daca aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale sau dacă doriți să vă executați drepturile sau aveți nelămuriri sau reclamații, vă rugăm să ne contactați prin trimiterea unui e-mail la responsabilul pentru protecția datelor la gdpr@joriside.ro Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail către gdpr@joriside.ro cu titlul „Nu utilizați datele mele” și numele dvs. Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dvs. personale, vă rugăm să contactați responsabilul pentru protecția datelor la gdpr@joriside.ro

XIII. Securitatea site-ului

Aveți dreptul de a accesa și de a rectifica (corecta) înregistrarea datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte. Ne puteți solicita să ștergem aceste date sau să încetăm prelucrarea acestora, sub rezerva anumitor excepții. De asemenea, ne puteți solicita încetarea utilizării datelor dvs. în scopuri de marketing direct. Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de protecție a datelor dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă prelucrăm datele dvs. personale. Când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea – la cererea dvs.- să vă furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise. Puteți solicita, de asemenea, informații suplimentare despre: scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, care a fost sursa informațiilor și cât timp vor fi stocate. Dacă doriți să executați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa gdpr@joriside.ro, oricând.

AVERTIZARE! Vă rugăm să vă exersați cu înțelepciune drepturile și să rețineți că abuzul de drepturi vă poate atrage răaspunderea.

Datele de contact ale autorității naționale de protecție a datelor cu caracter personal sunt urmățoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602